לקוח/ה יקר
למימוש ביצוע הזמנת מוצרים מסדרת
Christina Clinical
עלייך להצטייד בקוד מרשם מהרופא המטפל
לרשימת הרופאים המורשים
Supportive of medical treatments for oily skin
ProClear
Routine care and maintenance, suitable for all skin types
ProBright Serum Total Brightening - 30ml
Maintains the results of botulinum toxin injections, blurring fine expression lines
Prolift
Maintains the results of HA injections, blurring wrinkles and increasing volume
Prosculpt
Supports medical procedures of skin brightening
Probright

5 סדרות טיפול | יעילות קלינית מוכחת